verbindt wie mee wil blijven bewegen


Wie was Aristoteles? Aristoteles was samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Hij was de eerste filosoof, die de natuur op wetenschappelijke wijze onderzocht door dieren en planten te bestuderen. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat alles in de natuur ‘potentie’ heeft. Een zaadje van een beuk heeft bijvoorbeeld de potentie om uit te groeien tot een boom. Nu het thema van deze Seizoener in het teken staat van Groeien, ligt een koppeling met Aristoteles dan ook voor de hand. Maar waar richten wij onze aandacht op en wat laten wij met onze aandacht groeien? Vele waardevolle projecten vragen iedere dag onze broodnodige aandacht: Bio – Eco – Fairtrade, Hulporganisaties, onze Natuur en onze Planeet. Op onze school zet ons team zich samen met de ouders dagelijks in voor een prettige school, omdat wij weten dat onze zorg en aandacht goed is voor onze kinderen. Daar groeien zij van!

Maar hoe werkt dat dan… ’groeien door aandacht’? Na het doen van vele jaren onderzoek naar de relatie tussen motivatie en presteren, beschrijft psychologe Carol S. Dweck de opbrengsten van een ‘op groei gerichte’ mindset. Haar werk maakt deel uit van een stroming in de psychologie die uitgaat van de kracht van de overtuigingen (mindsets) van mensen. Zij onderzocht de wijze waarop mensen naar zichzelf kijken en hoe dit zelfconcept doorwerkt in de motivatie voor ‘leren’ en het effect daarvan op het behalen van prestaties. Zij toonde aan dat doorzettingsreacties of ‘hulpeloze reacties’ ontstaan uit de manier hoe mensen kijken naar de eigen intelligentie. Op basis van onderzoek heeft Dweck kunnen aantonen dat het mogelijk is om de (eigen) denkwijze over intelligentie te beïnvloeden, door het veranderen van overtuigingen. De theorie uit haar boek: Mindset, de weg naar een succesvol leven, biedt inzicht in hoe je je eigen capaciteiten – en die van kinderen – tot ontwikkeling kunt brengen. Dat komt doordat ouders en leraren met een ‘op groei gerichte’ mindset bij kinderen, meer motivatie creëren om uitdagingen aan te gaan door hen telkens opnieuw positief te stimuleren om het opnieuw te proberen (ook na een ‘mislukking’).

Het effect van een ‘op groei gerichte’ mindset sluit ook aan bij recent wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze hersenen. Door oefening en training van kennis en vaardigheden, blijkt het deel van de hersenen dat daarbij wordt ingezet, significant te groeien. Het (her-)kennen, onderzoeken en ontwikkelen van de opvattingen van kinderen, is dus uitermate waardevol, omdat die opvattingen invloed hebben op het leerproces.

Door kinderen te benaderen vanuit positieve verwachtingen (blijkt ook uit het onderzoek van Rosenthal over de werking van het “Pygmalion effect”) en door gebruik te maken van de kracht die uitgaat van opbouwende kritiek, zijn zij in staat om ook een ‘op groei gerichte’ mindset aan te nemen. Kortom: door het creëren van een positief leerklimaat waarin kinderen onderzoekend leren, daarbij hun potentieel volledig(er) benutten (omdat zij niet bang zijn om fouten te maken en belemmerende faalangsten weten te overwinnen)… groeien kinderen.

Binnen ons mooie vrijeschoolonderwijs hebben wij oog voor het hele kind, met al zijn talenten, besteden wij aandacht aan zelfontplooiing, creativiteit en kunstzinnig onderwijs. Daar kunnen wij met recht trots op zijn!

Geschreven door Edwin Lucas

Edwin Lucas is directeur van De Meiboom

Bron: schoolkatern De Meiboom in het zomernummer 2016 van de Seizoener