verbindt wie mee wil blijven bewegen


Een fantastisch document over de verschillende niveaus van ‘spelen’ en de houding van de leerkracht daarbij, is het manifest van oktober 2014 van de landelijke Werkgroep Steungroep Kleuteronderwijs (WSK).

[Men heeft er een klein jaar samen aan gewerkt en op een congres is het aangenomen  door alle leden van de WSK. Je kunt alleen lid worden als je minstens 8 uur per week actief bent in een kleuterklas/groep 1 of 2, en daar observaties kan doen. Redactie]

Wat mij betreft kun je houding van ‘leraar’ ook vervangen door ‘ouder’ en heb je prachtige handvatten ook voor thuissituaties.

Onderscheiden worden:

A) Vrij spel, verrijkt vrij spel, verbeeldend vrij spel, begeleid vrij spel

B) Geleid spel, voorgeschreven geleid spel, ontwikkelingsforcerend geleid spel.

Bij dat laatste trekt de WSK een duidelijke streep en zegt hier ‘nee’ tegen. Het mooie aan dit manifest vind ik dat je (als school, leraar, ouder) echt een standpunt kunt vormen op basis van zeer degelijk onderzochte en onderbouwde inzichten, zeer logisch en consequent stap voor stap uitgeschreven en makkelijk leesbaar. Dat je geen stelling hoeft te nemen op basis van een intuïtief aanvoelen met alle onzekerheden van dien t.o.v. tegenargumenten, maar dat je hiermee ook echt iets in handen hebt om flink de discussie mee te kunnen aangaan.

Hier lees je overigens op dezelfde zorgvuldige wijze wat het verschil is tussen leeftijdsadequaat ‘leren’ en een ‘kunstje aanleren’ en onzinnigheid of zelfs kwalijke aspecten van te vroeg iets willen aanleren.

Geschreven door Anne Marie Beeren

Anne Marie leverde deze bijdrage op Fb, in de besloten groep ‘Vrijeschool’ waar ouders, leraren en anderen die zich bij het Vrijeschool onderwijs betrokken voelen elkaar inspireren en open en vrij hun gedachten over inhoudelijke ontwikkelingen in school en maatschappij met elkaar bespreken. Ze deed dat naar aanleiding van het verslag van een congres over ‘SPelend leren, leren spelen’.