verbindt wie mee wil blijven bewegen


Joost Laceulle gaf met zijn verhaal en heldere uitleg een aanzet tot nadenken over ziek zijn en hoe hiermee om te gaan. Er ontstond een mooie dialoog met ouders waarin het antroposofisch denkbeeld goed werd uitgelegd.

Vanuit de overheid en consultatiebureau’s wordt ons vooral verteld dat het goed is om kinderen te laten inenten om zo kinderziektes te voorkomen. Joost vertelt dat het goed is om zelf hierin je verantwoordelijkheid te nemen en zelf de beslissing te nemen waar je je kinderen voor laat inenten. Het is echter soms moeilijk eerlijke informatie te vinden over vaccineren; ze zijn dan erg pro of tegen vaccineren. Inentingen geven niet altijd de bescherming tegen de kinderziektes en ook is het beloop van kinderziektes bij kinderen die ingeënt zijn soms anders dan bij kinderen die niet zijn ingeënt. Informatie over het inenten is te vinden op: www.nvkp.nl  (vereniging kritisch prikken). Ook het boek Kinderspreekuur (in de bibliotheek van school aanwezig) geeft hier informatie over.

Joost vertelt verder over de antroposofische kijk op ziek zijn. Het ziek zijn op kinderleeftijd is een moment van groei/ontwikkeling. Als je het kind goed observeert voor en na het ziek zijn kun je zien dat het kind gegroeid is (een sprong gemaakt). Een goede vraag is: ‘Wat leert mijn kind van het ziek zijn?’ en ‘Wat willen wij onze kinderen laten leren van ziek zijn?’ Je kunt ziek zijn zien als tegenwind, waarin je kind leert omgaan met deze tegenwind. Je kan alleen spieren ontwikkelen als er weerstand is; zo werkt het ook met ziek zijn. Door ziek zijn leert je lichaam met gezondheid omgaan.

Je eigen manier van denken over ziek zijn en het omgaan met het ziek zijn geef je door aan je kind. Te beginnen met het accepteren: ziek zijn bestaat. Het toestaan van het ziek zijn, en verantwoordelijkheid hiervoor nemen. In deze fase observeer je ook het ziek zijn, wat vertelt het ziek zijn mij? Het advies is om bij ziekte het ziek zijn toe te staan en rust te nemen totdat de ziekte vanzelf weer overgaat. Hierbij is het ziektebeloop het meest gunstig. Accepteer je het ziek zijn niet, kan een ziekte soms een slechter en in sommige gevallen gevaarlijker beloop hebben. Door rust te geven leer je je kind dat ziek zijn er bij hoort en dat het kind geen slachtoffer is, maar hooguit tegenwind heeft. Joost omschrijft het mooi als: “Gezondheid is niet hetzelfde als het afwezig zijn van ziekte”.

Joost waarschuwt tijdens deze avond voor fundamentalisme, want fundamentalisme is ook ergens voor of tegen zijn zonder bewust stil te hebben gestaan bij de verschillende kanten van het onderwerp. Hij roept ons vooral op om met elkaar in gesprek te gaan en je verantwoordelijkheid te nemen. Dus lees je in, ga in gesprek, houd je oordeel voor je zodat je elkaar kunt ontmoeten in verschil en gelijkenissen.

In de gezondheid bij kinderen treedt een verandering op de laatste jaren. Op dit moment komen er steeds meer allergieën voor bij kinderen; nu al bij ¼ van alle kinderen en deze groep lijkt te groeien. Ook is er een zorgwekkende ontwikkeling in Amerika, waar al een grote groep kinderen met ouderdomsdiabetes (diabetes mellitus type 2) is.

Een andere “ziekte” die Joost benoemd is de bevroren blik van kinderen bij veelvuldig televisie kijken. Zijn advies is kinderen onder de 3 jaar geen televisie laten kijken ter voorkoming van de “bevroren blik”. [Zie bijv hier – redactie]

Joost vertelt dat goede voeding het lichaam helpt ziekte en het ontstaan van allergieën te voorkomen. Vooral biologische voeding, maar het liefst nog biologisch-dynamische voeding. Supplementen zijn in dat geval niet nodig, het zou een aanvulling kunnen zijn wanneer het te duur is om alleen biologisch (dynamisch) te eten. Maar goede supplementen zijn ook duur. Ook hier geldt dat je keuzes moet maken.

Vervolgens bespreekt Joost een aantal voorkomende ziekteverschijnselen en de mogelijkheid om het lichaam te behandelen met natuurlijke “geneesmiddelen” en adviezen. Joost raadt aan om verstandig om te gaan met paracetamol, koorts heeft een functie in het lichaam. Maar bij pijn zou je een grens kunnen trekken en dan wel paracetamol kunnen geven. Je zou echter ook kunnen informeren naar Kamillezetpillen, die kinderen ondersteunen in hun proces.

Wanneer bij koorts het onderlichaam of de voeten nog niet warm zijn kun je dit helpen door een warm voetbad te geven. Wanneer het lichaam helemaal doorwarmd is door de koorts, kun je met citroensokjes het lichaam helpen erdoorheen te komen. Als het ziek zijn zich heel heftig concentreert op bv de luchtwegen (bij astma bijv.) kun je door een mosterdvoetbad het lichaam afleiden van het ziektegebied naar de benen. Daarmee verdeel je de aandacht in het lichaam.

Oorontsteking kun je goed behandelen door een uiencompres en neusdruppels. Het beste is een fijngesneden ui in een doekje op het oor te plakken. Sommigen plakken een uienring achter het oor, maar ook een doekje/schaaltje met ui bij het hoofd van je kind kan snel verlichting geven.

Schimmels komen bij iedereen voor op de huid, maar bij sommige mensen komt dit toch de huid binnen waar weinig zon is. Vooral in (vochtige) huidplooien, waar weinig ‘zonnekracht’ komt. Wanneer er een schimmelinfectie is kun je gebruik maken van rozemarijnolie of Vicks. Vooral behandelen met zalfjes en oliën die veel ‘zonnekracht’ hebben.

Luizen kun je goed behandelen met spiritus. Door het haar hiermee te behandelen en na 10 dagen opnieuw te behandelen ben je van de luizen af. Berg kun je behandelen met calendula olie of zalf.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande behandelingen en hoe deze uit te voeren kun je een antroposofisch huisarts raadplegen. Dit kan ook in de vorm van losse (incidentele) consulten naast je reguliere huisarts. Een aantal (aanvullende) verzekeringen dekken deze kosten. Dit kun je nazoeken in het vergoedingenoverzicht van je ziektekostenverzekeraar.

Joost Laceulle werd bedankt met een bos bloemen. De vrijwillige bijdrage, die we hem wilden geven heeft hij op zijn beurt gedoneerd aan een goed doel.

 

Geschreven door onbekend