verbindt wie mee wil blijven bewegen


Wilma Helena Diepstraten is sinds augustus stafmedewerker P&O bij de Samenwerkende Vrijescholen in Zuid-Holland. Daarvoor was ze negen jaar schoolleider op een van de acht vrije scholen van hetzelfde schoolbestuur.

De praktijk van de Samenwerkende Vrijescholen in Zuid-Holland
Uit een interview op de website van de PO-Raad

In het vrijeschoolonderwijs gaan leren en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Met als motto ‘worden wie je bent’. “Wanneer er ruimte is voor loopbaanontwikkeling voelen leraren zich serieus genomen en uitgedaagd in hun professionele ambitie.”

“Het is belangrijk dat we dit allemaal in lijn brengen met ons strategisch beleidsplan. Uiteindelijk gaat het tenslotte om de leerling die centraal staat. Juist daarom werken we aan professionalisering van de leraren. Daarbij gaat het niet alleen om het betrekkingsniveau, maar om wat uiteindelijk de resultaten voor de leerlingen kunnen zijn, hun veiligheid en welbevinden in de klas, zodat er een leerklimaat kan ontstaan wat optimaal wordt benut. Het bestuur geeft mij alle ruimte en middelen om met dit onderwerp aan het werk te zijn en de schoolleiders delen de uitkomsten ervan in het Management Team (MT) waar ook de bestuurder en de stafleden deel van zijn. Ik heb een geweldige baan omdat ik op alle scholen kom en op die wijze ook ‘the best practices’ in kaart kan brengen. De ervaring die ik in mijn 9 jaar ‘schoolleiderschap’ heb opgedaan en daarbij nog eens 9 jaren als leraar op de werkvloer maakt dat ik de uitdagingen die het huidige onderwijs aan ons stelt met plezier en vertrouwen aanga.”

Diepstraten: “De inzet van de verschillende instrumenten in samenhang draagt bij aan het creëren van een open cultuur: je mag handelingsverlegen zijn. Sterker nog dat is DE basis voor een leven lang leren. We hebben als vrije scholen het voordeel dat er een vanuit onze onderwijsvorm een visie is die ingang geeft tot professionalisering. Je geeft zelf het lesgeven vorm op een manier die bij je past en die aansluit op de ontwikkelingsvragen van onze leerlingen. Zoals al gezegd, heeft dit tegelijkertijd het risico in zich van vernauwing. Dus het gaat erom dat we ruimte, middelen en toegang blijven organiseren om ook naar buiten te kunnen blijven kijken. We willen leerbaarheid stimuleren en de talenten en mogelijkheden van mensen zien en inzetten in alle teams van onze scholen.”

“Onze onderwijsvorm kent een bepaalde pedagogiek, die leraren nadrukkelijk in de rol van professionals zet. Dat leidt tot een sterk besef van eigenaarschap van het eigen professionele handelen bij leraren. Dat is positief, maar kan ook vernauwend werken”, vertelt Diepstraten. “Toen ik 9 jaar geleden schoolleider werd, is mij door een aantal collega’s verteld dat het niet aan mij was om hen te beoordelen omdat dat een intrinsiek onderdeel is van de persoonlijke biografie. Als gevolg daarvan was er in de loop der tijd de gesloten houding ontstaan van ‘daar ben ik zelf verantwoordelijk voor’, je komt er niet in’. Dan helpt het als je in de taal en lijn van de vrijeschool de aansluiting kunt vinden in een gezamenlijke doel vanuit de schoolleiding en de leraren. Die hebben we gevonden in de ontwikkeling van ‘de professionele biografie’ als significant deel van de persoonlijke.”

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Bron: Website PO-Raad


Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van actualiteiten uit de regio.

Selecteer plaatsen

Meer achtergronden

Alle achtergronden 

Meer activiteiten

Volledige agenda