verbindt wie mee wil blijven bewegen


Zomer in Zwolle. De 32 leerlingen van klas 7 verzamelen zich op de Grote Markt bij het glazen beeld van Michaël, degene waar hun school naar vernoemd is.

In groepjes zullen ze door het centrum van de stad gaan, op zoek naar verschillende beeltenissen van de stadsheilige. In de tocht vinden ze ook vele verwijzingen naar de periode geschiedenis, die net is afgesloten in de klas. Een groepje meisjes heeft plaatsgenomen op het terras van het lokale Italiaanse ijscafé en probeert de antwoorden op de vragen te googlen. Het zijn slimme meiden, 21e-eeuwse vaardigheden toepassend. Ze komen een heel eind, maar moeten toch echt op pad voor de andere antwoorden.

Aan het eind van de tocht verzamelt de hele klas zich op een groot plein, met een ijsje als beloning. Morgen wacht hen het Sint Jansfeest, waar ze hun productie met zelfgeschreven toneelstukjes over de sterrenbeelden aan de ouders laten zien. Daarna nog getuigschriften halen en dan zit hun eerste schooljaar op het Michaël College erop.

Zomer in Zwolle. Het eerste schooljaar van het Michael College is voorbij.

De school is opgericht na een vraag van de stichting VSNON, waar de vrijescholen van Zutphen en de bovenbouw in Groningen onder vallen. Ook was er een ouderinitiatiefgroep van vrijeschoolouders van onderbouwen in Meppel, Harderwijk en Zwolle bezig met het oprichten van een bovenbouw in Zwolle. Deze twee vragen zijn samengekomen bij de Van der Capellen scholengemeenschap, een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.

Een nieuw gevormde projectgroep is voortvarend aan de slag gegaan. Een (deel van een ) schoolgebouw was voorhanden, een ervaren vrijeschoolleerkracht en enthousiaste ouders stonden klaar. In augustus 2013 is de school van start gegaan met een zevende klas met 30 leerlingen. Deze klas heeft een eigen kantine en twee klaslokalen. Periodeonderwijs wordt gegeven door de vrijeschoolleerkracht. Vaklessen worden gegeven door reguliere docenten, gedeeltelijk afkomstig van Van der Capellen. Zij hebben er allen bewust voor gekozen om op de vrijeschool les te gaan geven. Een bijscholings-traject door de begeleidingsdienst voor vrijescholen is van start gegaan. Voor vaklokalen (gymnastiek, dans, drama, tekenen, houtbewer-ken) maakt het Michael College gebruik van de lokalen van Van der Capellen. Ook administratie, zorgstructuur en directie is van Van der Capellen. De klas heeft periodeonderwijs, en een aantal kunstvakken gezamenlijk. Voor wiskunde, rekenen, Frans, Duits, Engels, Nederlands, M&M, M&N, houtbewerken, textiel en drama wordt de klas gesplitst in een mavo/havogroep en een havo/atheneumgroep.

Zomer in Zwolle. De vakleerkrachten komen binnen voor de rapportvergadering . De vrijeschoolklas draait mee in het schema van de reguliere klassen, en gewoontegetrouw zoeken de leerkrachten de cijferlijsten. Die zijn er echter niet. Alle leerlingen gaan immers door naar klas 8. Op het bord het schema dat we dit jaar in de bijscholing besproken hebben en in de vergaderingen hebben gebruikt: fysiek lichaam, etherlichaam, astraal lichaam, ik. We plaatsen er begrippen bij, zoals concentratie, belangstelling, creativiteit en tegenwoordigheid van geest.
Daarna bekijken we samen welke kinderen uit de klas we nog een keer voor de zomervakantie in ons gezamenlijk bewustzijn willen plaatsen: wie ben je, wat kom je hier doen, hoe kunnen wij je daarbij helpen? Het wordt een inspirerend en vruchtbaar samenzijn. Het levert mooie, nieuwe inzichten op.

Zomer in Zwolle. Ik trek de deur van het schoolgebouw achter me dicht. Figuurlijk gesproken dan, want mannen in witte overalls zijn hard aan het werk om een lokaal voor de nieuwe klas 8 in orde te maken. Maar voor mij is het voor dit moment wegfietsen en loslaten. Alhoewel…loslaten…hopelijk vind ik wandelend in de bergen inspiratie voor een mooie school-opening in augustus.

Karin Krijger
coördinator Michaël College Zwolle
kkrijger@vrijeschoolvozwolle.nl

Geschreven door Karin Krijger

Karin Krijger is coördinator Michaël College Zwolle