verbindt wie mee wil blijven bewegen


Rustpuntje

De band van zonsop- en ondergang glijdt voortdurend over de wereld.
Een krans van vogelgezang en kleurenpracht om het gelaat van de aarde:
twee liefdevol omvattende handen die nooit zullen loslaten.

Golf van telkens weer nieuwe hoop en kansen, loslaten en overgave.
Begeleid door eilandjes van stilte: daar waar mensen ruimte maken
voor gebed, meditatie, zinvolle rituelen, of door er eenvoudig te zijn.
Onopvallend en vaak onzichtbaar zorgen zij voor rustpunten op aarde.

Wàt een waardevolle bijdrage kan er zo geleverd worden
door de stillen en ‘machtelozen’ die afstand (moesten) nemen
van de hectiek van het alledaagse ‘gewone’ leven.

Geschreven door Johanna Priester

Met vreugde en instemming steunt Johanna Priester vrijeschoolbeweging.nl

Regelmatig schrijft zij een korte tekst met een ondersteunende, positieve inhoud. Deze is altijd gericht op het versterken van zelfinzicht, oplossend vermogen, gezond gedrag, zelfmanagement en op het aanvaarden van dat wat nu eenmaal bij het leven hoort. Ze wil een tegenwicht bieden aan de vele angsten, dreigingen, ge- en verboden rond gezondheid en ziekte.
Uitgangspunt is dat beperkingen, ongemak, ziekte, lijden en dood onlosmakelijk met het leven zijn verbonden en iedereen treffen. De kunst is om in het alledaagse leven telkens te zoeken naar kleine handvatten om deze bagage te (helpen) dragen. Goed waarnemen van die bagage, van jezelf en van je omgeving zijn daarbij een grote hulp. Wie ervoor open staat, kan altijd wel een lichtpuntje vinden…
Johanna put haar inspiratie uit haar dagelijks werk als huisarts, en aan ervaringen opgedaan in diverse trainingen en cursussen. De antroposofie is een belangrijke bron van inzicht, aangevuld met transformatiewerk, imaginatietherapie, systeemwerk, geweldloze communicatie en talloze ervaringen in natuur en cultuur.

Foto (c) Michiel Wijnbergh/HH