verbindt wie mee wil blijven bewegen


Verdwijnpuntje

perspWie op een tekening perspectief wil weergeven,
heeft een of meer verdwijnpunten aan de horizon nodig
waarin lijnen van bijvoorbeeld gebouwen samen komen.
Dankzij zulke punten ‘klopt’ het perspectief.

Als je verschillende lijntjes uit je leven verlengt naar het oneindige
kan je soms ineens zien dat ze bij elkaar horen,
en vermoeden waar ze samen komen.
Wat een vreugde om even te voelen dat jouw perspectief klopt!
Bijzonder toch, dat dat wat richting geeft,
iets is waarin alles verdwijnt,
en dat het zelf meestal onzichtbaar is.

Geschreven door Johanna Priester

Met vreugde en instemming steunt Johanna Priester vrijeschoolbeweging.nl

Regelmatig schrijft zij een korte tekst met een ondersteunende, positieve inhoud. Deze is altijd gericht op het versterken van zelfinzicht, oplossend vermogen, gezond gedrag, zelfmanagement en op het aanvaarden van dat wat nu eenmaal bij het leven hoort. Ze wil een tegenwicht bieden aan de vele angsten, dreigingen, ge- en verboden rond gezondheid en ziekte.
Uitgangspunt is dat beperkingen, ongemak, ziekte, lijden en dood onlosmakelijk met het leven zijn verbonden en iedereen treffen. De kunst is om in het alledaagse leven telkens te zoeken naar kleine handvatten om deze bagage te (helpen) dragen. Goed waarnemen van die bagage, van jezelf en van je omgeving zijn daarbij een grote hulp. Wie ervoor open staat, kan altijd wel een lichtpuntje vinden…
Johanna put haar inspiratie uit haar dagelijks werk als huisarts, en aan ervaringen opgedaan in diverse trainingen en cursussen. De antroposofie is een belangrijke bron van inzicht, aangevuld met transformatiewerk, imaginatietherapie, systeemwerk, geweldloze communicatie en talloze ervaringen in natuur en cultuur.