verbindt wie mee wil blijven bewegen


Weekspreuk 36

De ouders van de Rudolf Steinerschool in Rotterdam krijgen deze week spreuk 36, voor de week van 8-14 december in het weekbericht. (Ze zijn geschreven door Rudolf Steiner. De telling begon bij Pasen 1912.)
Beste ouders, de 52 weekspreuken worden ook wel de zielenkalender genoemd en bieden een meditatieve weg die de ziel helpt mee te bewegen door het hele jaar. Opvallend is dat in iedere spreuk wordt verwezen naar het verloop van de natuurlijke processen, zoals het bloeien in de zomer en het afsterven in de herfst zonder dat die processen ook zintuiglijk en concreet worden beschreven. De natuur zoals wij die met onze ogen zien is afwezig. Er kan gesproken worden van een ‘tweede natuur’, een natuur achter de uiterlijk-zichtbare natuur, die bestaat uit geestelijke processen en waar de ziel, in de regel onbewust deel aan heeft. Het doel van deze weg met spreuken is het leggen van een verbinding met die tweede natuur.

In de diepten van mijn wezen spreekt,
tot openbaring voerend,
vol geheimenis het wereldwoord:
Vervul het doel van je werken
met het licht van mijn geest,
om zo jezelf door mij te offeren.

Geschreven door Ernst-Jan Kooiman

Ernst-Jan Kooiman is schoolleider in Rotterdam en Krimpen

Foto: Femmy