verbindt wie mee wil blijven bewegen


Geplaatst op dinsdag 23 januari 2018

Voorgenomen uitbreiding basisschool Tiliander in Tilburg

Vrije basisschool Tiliander in Tilburg deelde op 18 januari 2018 op Facebook dit verslag van de algemene ouderavond “uitbreiding basisschool Tiliander”.

Datum: maandag 15 januari 2018.

Op deze derde algemene ouderavond – met als thema het toenemend aantal leerlingen en de daaruit voortvloeiende uitbreidingsplannen van onze school – heeft schoolleider Ladja Jiran nogmaals kort geschetst dat onze school dermate hard groeit, dat een 6e kleuterklas en een dubbele stroming (een 2e stroom van klas 1 tot en met klas 6) onvermijdelijk zijn om de groei op te kunnen vangen.

Stichting Pallas, de overkoepelende organisatie waaronder wij vallen, heeft het beleid om te allen tijde te beantwoorden aan een groeiend aanbod van leerlingen. 6 kleuterklassen, een dubbelstromige onderbouw en de peronniekklas zijn daarbij eindfase.

Het bestuur van Pallas en een stuurgroep (bestaande uit een externe projectleidster, docenten / medewerkers, MR-leden en schoolleider) zijn geruime tijd actief geweest met een studie naar de mogelijkheden van uitbreiding. Op basis van diverse onderzoeken, programma’s van eisen en onderhandelingen met de Gemeente Tilburg is besloten om op het huidige schoolterrein uit te gaan breiden. Drie architecten zijn gevraagd om anoniem een plan in te dienen, rekening houdend met ons plan van eisen (waarin onder andere eisen zijn gesteld met betrekking tot grootte, materiaalgebruik, ruimtebesparing van schoolplein, kosten, et cetera). De drie inzendingen zijn zorgvuldig beoordeeld en de keuze is uiteindelijk gevallen op het uitbreidingsplan van Van Asten Doomen architecten uit Tilburg.

Architect Willem van Asten heeft vervolgens een powerpoint presentatie gegeven en daarin zijn plannen toegelicht. Aan de Lange Nieuwstraat, links van de aanbouw waarin zich Windekind en de vijfde en zesde klas bevinden, komen een vijftal nieuwe lokalen en bijbehorende ruimten (spreekkamers, toiletten, repro) op palen. De nieuwbouw wordt met een glazen corridor verbonden met de bestaande bouw.

Een van de grote voordelen van deze uitbouw is dat het grootste gedeelte van het schoolplein- oppervlakte behouden blijft. De nieuwbouw bestaat nagenoeg volledig uit prefab onderdelen waardoor ook de bouwoverlast tot een minimum wordt beperkt. Poeren, vloerdelen, dakdelen en wanden worden extern gefabriceerd en ter plaatse gemonteerd.

Vanzelfsprekend zijn er ook nadelen aan de uitbreiding. Er zal onder andere gezocht moeten worden naar een oplossing voor de huidige fietsenstalling, wellicht dat er – door toename van leerlingenaantallen – op gesplitste tijden buiten gespeeld moet gaan worden en de uitbouw zorgt voor meer schaduw. Tevens zullen er enkele bomen gerooid moeten worden om plaats te bieden aan de nieuwbouw. Al deze zaken hebben uiteraard onze aandacht. Vanuit de op de ouderavond aanwezige ouders zijn hieromtrent ook waardevolle suggesties gedaan die we zeker mee zullen nemen in de besluitvorming hieromtrent.

Voor wat betreft de bouwplanning zijn er nog geen concrete data te noemen. De Gemeente Tilburg heeft budget beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw, maar heeft ons nog geen groen licht gegeven om te starten met de aanvraag van de omgevingsvergunning. Er zijn nog diverse ambtenaren die onze plannen moeten beoordelen, zoals bijvoorbeeld een stedenbouwkundige, een omgevingsdeskundige specifiek voor “de spoorzone” (waar onze school ook onderdeel van vormt) en een ambtenaar die belast is met groenvoorziening binnenstad. Pas als de Gemeente op deze punten positief kan adviseren, kan gestart worden met de aanvraag van de omgevingsvergunning. De buurt – die overigens voorafgaand aan de ouderavond door ons is geïnformeerd – krijgt nu ook de mogelijkheid om eventueel bezwaar te maken tegen onze uitbreidingsplannen. De schatting is dat we vanaf heden nog 3,5 maand bezig zijn met bovenstaande formaliteiten. De bouw zal ongeveer 8 maanden in beslag nemen. Dit betekent dat er aan het begin van komend schooljaar 18-19 zeker nog geen extra ruimte beschikbaar is. We koersen aan op ingebruikneming van de uitbreiding in januari 2019. Dat is wel het gunstigste scenario.

Mochten er 2 nieuwe eerste klassen komen per augustus 2018 dan zal er een overbruggingsplan gemaakt dienen te worden tot in gebruiksneming van de nieuwe huisvesting.

Om u een beter beeld te geven van de uitbreidingsplannen, zullen wij de tekeningen van architect Willem van Asten de komende weken ophangen/presenteren in de grote zaal. Indien de zaal vrij is, kunt u rustig een kijkje nemen!

Op het moment dat er duidelijkheid is omtrent de omgevingsvergunning en andere zaken zullen wij dit wederom communiceren en/of een algemene ouderavond organiseren.

Met vriendelijke groet,
Edwin Lindhout,
Ladja Jiran.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van actualiteiten uit de regio.

Selecteer plaatsen

Meer achtergronden

Alle achtergronden 

Meer activiteiten

Volledige agenda